Khóa từ hệ thống khách sạn

KS - 102A

KS - 102A

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

1.850.000 đ 2.300.000 đ
KS - 303

KS - 303

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

3.250.000 đ 4.000.000 đ
KS - 206

KS - 206

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

2.350.000 đ 2.930.000 đ
KS - 203

KS - 203

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

2.150.000 đ 2.680.000 đ
KS - 208

KS - 208

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

3.250.000 đ 4.100.000 đ
KS - 205

KS - 205

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

2.750.000 đ 3.430.000 đ
KS - 202

KS - 202

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

2.550.000 đ 3.200.000 đ
KS - 204

KS - 204

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

2.550.000 đ 3.200.000 đ
KS - 688

KS - 688

Chức năng: Khóa thẻ từ khách sạn dùng cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách hoặc một cơ quan, tổ chức cần sự quản lý kiểm soát c ác phòng...

2.150.000 đ 2.680.000 đ
Gọi ngay: 0988005562
SMS: 0988005562 zalo-icon Chat Zalo mess-icon Chat qua Messenger